รหัสทัวร์ : FTT2896

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น หวงหลิ่ง 6D 5N (TG)


  • -เซี้ยงไฮ้ - เมืองโบราณอู่เจิ้น - หังโจว - วัดหลิงอิ่น - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย -อู้หยวน 
    หมู่บ้านหวงหลิง - อู้หนี่ว์โจว - หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ - ซ่างเหรา
  • -หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ - เหิงเตี้ยน - พระราชวังหมิงชิง 
    Hengdian World Studios -หังโจว - เซี้ยงไฮ้ - ถนนหนานกิง


ส.ค 67 - ม.ค 68
12 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 49,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
9 สิงหาคม 2567 - 14 สิงหาคม 2567 49,900 บาท
8 กันยายน 2567 - 13 กันยายน 2567 49,900 บาท
22 กันยายน 2567 - 27 กันยายน 2567 49,900 บาท
11 ตุลาคม 2567 - 16 พฤศจิกายน 2567 51,900 บาท
20 ตุลาคม 2567 - 25 ตุลาคม 2567 51,900 บาท
24 ตุลาคม 2567 - 1 พฤศจิกายน 2567 50,900 บาท
10 พฤศจิกายน 2567 - 16 พฤศจิกายน 2567 49,900 บาท
24 พฤศจิกายน 2567 - 29 พฤศจิกายน 2567 49,900 บาท
1 ธันวาคม 2567 - 27 ธันวาคม 2567 50,900 บาท
22 ธันวาคม 2567 - 27 ธันวาคม 2567 50,900 บาท
29 ธันวาคม 2567 - 3 มกราคม 2568 52,900 บาท
30 ธันวาคม 2567 - 4 มกราคม 2568 52,900 บาท