รหัสทัวร์ : FTT2895

ทัวร์เส้นทางสายไหม กวางเจา - หลานโจว - จางเย่ - ตุนหวง - ถู่หลู่ฟาน - อู่หลีมู่ฉี 9 วัน 8 คืน


 • หลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - วัดปิ่งหลิงซื่อ - เมืองไป๋อิ๋น ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ 
  จางเย่ - อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน - เจียยวี่กวน กำแพงเมืองจีนด่านเจียยวี่กวน - ตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน 
  สระน้ำวงพระจันทร์ - ตลาดกลางคืนซาโจวถ้ำม่อเกาคู - ภาพยนต์ 3 มิติ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - ถู่หลู่ฟาน 
  ระบบชลประทานใต้ดินของถู่หลู่ฟาน ถ้ำพันองค์ - เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง - หมู่บ้านอุยกูร์ - เมืองอูหลู่มู่ฉี
  เทือกเขาเทียนซาน - ทะเลสาบเทียนฉือ
  ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมืองต้าปาจา
  อูหลู่มู่ฉี - กวางเจา


ก.ย 67
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 73,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
14 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 73,900 บาท