รหัสทัวร์ : FTT2894

ทัวร์จีน Good Vibes จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน


เขาเทียนเหมินซาน, จางเจี่ยเจี้ย, ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว, จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึกIFS ตุ๊กตา KAWS,
ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่,
เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารถูกเจีย อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ,


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 12,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา