รหัสทัวร์ : FTT2893

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจี้น สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน


ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น
เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เมนูพิเศษ!! อาหารถูกเจีย สุกี้เห็ดรสเด็ด
เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา