รหัสทัวร์ : FTT2891

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน


เขาเทียนเหมินซาน, สะพานกระจก, ภาพวาดทราย, ผาระเบียงแก้ว,

ช้อปปิ้งซีปู้เจีย, ถนนคนเดินหวงชิงลู่,

อาหารหูหนาน, สุกี้เห็ด,


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 11,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา