รหัสทัวร์ : FTT2884

ทัวร์จีน The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4 วัน 3 คืน


หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาหลิงซาน กระจกแห่งท้องฟ้า
ชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืน ที่เมืองอู้หนี่โจว
จิ่งเต๋อเจิ้น….เมืองแห่งเซรามิคของจีน สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู
THE BUND WUHAN วัดกุ้ยหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 19,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา