รหัสทัวร์ : FTT2868

ทัวร์ยุโรป Follow Your Dream อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน


นครวาติกัน กรุงโรม โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า ทะเลสาบโคโม่ เมืองมิลาน หอเอนปิซ่า
ช็อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง ลาฟาแยตต์
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
เมืองซุก ฝรั่งเศส ปารีส หอไอเฟล
ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัยฝรั่งเศส
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 


ม.ย 67 - มิ.ย 67
6 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 82,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
22 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567 84,888 บาท
8 พฤษภาคม 2567 - 16 พฤษภาคม 2567 83,888 บาท
27 พฤษภาคม 2567 - 4 มิถุนายน 2567 84,888 บาท
3 มิถุนายน 2567 - 11 มิถุนายน 2567 84,888 บาท
13 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567 82,888 บาท
19 มิถุนายน 2567 - 27 มิถุนายน 2567 83,888 บาท