รหัสทัวร์ : FTT2867

ทัวร์ยุโรป Classic Europe อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน


เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล เบิร์น นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่

เช็คอินปารีส หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้ เอาท์เล็ต ห้างสินค้าปลอดภาษี


ม.ย 67 - มิ.ย 67
7 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 79,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
23 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567 79,888 บาท
8 พฤษภาคม 2567 - 15 พฤษภาคม 2567 79,888 บาท
21 พฤษภาคม 2567 - 28 พฤษภาคม 2567 79,888 บาท
4 มิถุนายน 2567 - 11 มิถุนายน 2567 79,888 บาท
12 มิถุนายน 2567 - 19 มิถุนายน 2567 77,888 บาท
18 มิถุนายน 2567 - 25 มิถุนายน 2567 77,888 บาท
21 มิถุนายน 2567 - 28 มิถุนายน 2567 79,888 บาท