รหัสทัวร์ : FTT2861

ทัวร์ยุโรป Exclusive Wonder Scandinavia เที่ยว... สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วัน 6 คืน


สวีเดน เยี่ยมชม พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์วาซา ปราสาทโอเรโบรเมืองคาร์ลสตัด โบสถ์คาร์ลสตัด
นอร์เวย์ เพื่อล่องเรือชมมรดกโลก นียรอยฟยอร์ด พระราชวังออสโล
ป้อมปราการอาเกิชฮึส มหาวิหารออสโล นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบานา


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 115,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา