รหัสทัวร์ : FTT2824

ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ 5 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ปีใหม่, วัดเหวินหวู่,
หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน,
เสี่ยวหลงเปา,


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 26,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา