รหัสทัวร์ : FTT2822

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ 4 วัน 3 คืน


ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดหลงซาน, เคาท์ดาวน์ปีใหม่, ชมพลุตึกไทเป 101,
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, หอเจียงไคเช็ค
เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา,


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา