รหัสทัวร์ : FTT2818

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน


คลองโอตารุ, หอนาฬิกาซัปโปโร, ลานสกีหิมะ, ฟรีเดย์ 1 วัน,
ตลาดปลาโจไก,


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 56,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา