รหัสทัวร์ : FTT2817

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ 5 วัน 3 คืน


ชมเพนกวิ้น, กิจกรรมสกี ณ ลานสกีสโนโมบิล, หมู่บ้านเทพนิยาย, หมู่บ้านราเมน,
พระใหญ่ไดบุตสึ, คลองโอตารุ, หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ, มิตซุยเอาท์เล็ต,
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์,


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 41,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา