รหัสทัวร์ : FTT2703

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N


เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT  

ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! 

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา