รหัสทัวร์ : FTT2515

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.2 4 วัน 3 คืน


เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว "เทือกเขาหิมาลัย"

ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล

สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน

พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 23,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา