รหัสทัวร์ : FTT2403

มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5 วัน 3 คืน


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใส ลานสกีฟูจิเท็น

โอไดบะ ตลาดปลาสึกิจิ

ศาลเจ้าแม่จิ


ธ.ค 65 - ก.พ 66
12 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 28,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
9 ธันวาคม 2565 - 13 ธันวาคม 2565 31,999 บาท
16 ธันวาคม 2565 - 20 ธันวาคม 2565 28,999 บาท
23 ธันวาคม 2565 - 27 ธันวาคม 2565 38,999 บาท
30 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 42,999 บาท
6 มกราคม 2566 - 10 มกราคม 2566 30,999 บาท
13 มกราคม 2566 - 17 มกราคม 2566 30,999 บาท
20 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2566 30,999 บาท
27 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 30,999 บาท
3 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 30,999 บาท
10 กุมภาพันธ์ 2566 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 30,999 บาท
17 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 30,999 บาท
24 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 29,999 บาท