รหัสทัวร์ : FTT2401

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์ สกีหิมะ 6 วัน 4 คืน


ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วชมด้านใน) – สะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ

ถ่ายรูปตึกซูโม่ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ

ลานสกีฟูจิเทน ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว 

หมู่บ้านน้ำใส - แช่ออนเซ็น

ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ - สถานีโตเกียว

ถนนโอโมเตะซันโด 

ช้อปปิ้งชินจุกุ


ธ.ค 65
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 49,977 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
7 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565 52,977 บาท