รหัสทัวร์ : FTT2394

ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE HERE WE GO เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย-สโลวัก-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)


ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

เชสกี้ครุมลอฟ บราติสลาวา ฮัลสตัท

พระราชวังเชินบรุนน์

บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ


ธ.ค 65 - ม.ค 66
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 79,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
4 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565 79,900 บาท
28 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566 86,900 บาท
30 ธันวาคม 2565 - 7 มกราคม 2566 86,900 บาท