รหัสทัวร์ : FTT2392

ทัวร์ยุโรป EUROPE THE TRIPLE MOUNTAINS เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ 3 เขา 8 วัน 5 คืน (EK)


ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

เซอร์แมต|ยอดเขากรอนเนอร์แกรต 

ยอดเขากลาเซียร์ 3000

ป่าดำ แฟรงค์เฟิร์ต

ยอดเขาจุงเฟรา

อินเทอร์ลาเกน

น้ำตกไรน์

ซูริค


พ.ย 65 - ม.ค 66
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 92,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
30 พฤศจิกายน 2565 - 7 ธันวาคม 2565 92,900 บาท
26 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 105,900 บาท
29 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566 105,900 บาท