รหัสทัวร์ : FTT2389

ทัวร์ยุโรป The Real Life Paradise ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน By BR


พระราชวังเชินบรุนน์, ซาลส์บวร์ก, ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

หอไอเฟล, ล่องเรือแม่น้ำแซน

หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์


พ.ย 65 - ธ.ค 65
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 98,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
1 พฤศจิกายน 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565 98,900 บาท
17 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565 98,900 บาท
1 ธันวาคม 2565 - 11 ธันวาคม 2565 98,900 บาท