รหัสทัวร์ : FTT2375

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า


วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ะเลสาบฮามานาโกะ

นั่งกระเช้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway

FUJITAYA-โอชิโนะฮักไก

ขึ้นฟูจิชั้น5 หรือสกี Fujiten


พ.ย 65 - มี.ค 66
18 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 34,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
9 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 34,888 บาท
16 พฤศจิกายน 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 34,888 บาท
23 พฤศจิกายน 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565 34,888 บาท
1 ธันวาคม 2565 - 16 ธันวาคม 2565 34,888 บาท
8 ธันวาคม 2565 - 13 ธันวาคม 2565 34,888 บาท
15 ธันวาคม 2565 - 20 ธันวาคม 2565 34,888 บาท
21 ธันวาคม 2565 - 26 ธันวาคม 2565 37,888 บาท
27 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 42,888 บาท
28 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 42,888 บาท
29 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 42,888 บาท
11 มกราคม 2566 - 16 มกราคม 2566 35,888 บาท
18 มกราคม 2566 - 23 มกราคม 2566 35,888 บาท
25 มกราคม 2566 - 30 มกราคม 2566 35,888 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 35,888 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 35,888 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 35,888 บาท
8 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 35,888 บาท
15 มีนาคม 2566 - 20 มีนาคม 2566 35,888 บาท