รหัสทัวร์ : FTT2372

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซินจ่าว นิวเยียร์ 4D3N


นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร

 ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง

ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน –

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 


ธ.ค 65 - ม.ค 66
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 21,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 21,999 บาท
30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 22,999 บาท
31 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 21,999 บาท