รหัสทัวร์ : FTT2371

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM นิวเยียร์ ปาร์ตี้ 4D3N


นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร 

วัดเทียนมู่ ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง

ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก


ธ.ค 65 - ม.ค 66
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 21,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 21,999 บาท