รหัสทัวร์ : FTT2370

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM เมจิก นิวเยียร์ 4D3N


นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร

วัดเทียนมู่ – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง 

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์

ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน 

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก


ธ.ค 65 - ม.ค 66
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 21,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 21,999 บาท
30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 22,999 บาท
31 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 21,999 บาท