รหัสทัวร์ : FTT2367

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO รักมั้ยนะ ใบไม้เปลี่ยนสี 6D4N


สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 

ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาโครังเค – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค       

เขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ

หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ

ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ 


ต.ค 65 - พ.ย 65
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 49,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
27 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 51,999 บาท
22 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565 49,999 บาท