รหัสทัวร์ : FTT2365

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หลงรัก ใบไม้เเดง 5D3N


วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล   

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ

พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ  - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ

วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - โอไดบะ 


ต.ค 65 - พ.ย 65
14 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 39,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
14 ตุลาคม 2565 - 18 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
15 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
16 ตุลาคม 2565 - 20 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
17 ตุลาคม 2565 - 21 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
18 ตุลาคม 2565 - 22 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
19 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
20 ตุลาคม 2565 - 24 ตุลาคม 2565 40,999 บาท
21 ตุลาคม 2565 - 25 ตุลาคม 2565 40,999 บาท
22 ตุลาคม 2565 - 26 ตุลาคม 2565 40,999 บาท
23 ตุลาคม 2565 - 27 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
25 ตุลาคม 2565 - 29 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
26 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
27 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 39,999 บาท
29 ตุลาคม 2565 - 2 พฤศจิกายน 2565 39,999 บาท