รหัสทัวร์ : FTT2362

ทัวร์ลาว อุดรฯ.-ลาว สะบายดี ปีใหม่ 4วัน 3คืน


วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์สู่หลวงลวงพระบาง      

ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี – ถ้ำติ่ง – พระธาตุพูสี – ตลาดมืดหลวงพระบาง

พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง   


ธ.ค 65 - ม.ค 66
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 1 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 17,999 บาท
30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 17,999 บาท
31 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 17,999 บาท