รหัสทัวร์ : FTT2325

ทัวร์ยุโรป สวีเดน-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์ 11 วัน (TG) นั่งเรือตัดน้ำแข็ง-ล่าแสงเหนือ


ชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ, ตลาดนัดริมทะเล Market Square -เรือตัดน้ำแข็งแซมโป,ซาริเซลก้า,ทอร์นิโอ,ซิกทูน่า
ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK
เมนูพิเศษปูยักษ์ (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+น้ำจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย)


ธ.ค 65 - ม.ย 66
7 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 199,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
24 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 225,900 บาท
28 ธันวาคม 2565 - 7 มกราคม 2566 225,900 บาท
20 มกราคม 2566 - 30 มกราคม 2566 199,900 บาท
10 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 199,900 บาท
10 มีนาคม 2566 - 20 มีนาคม 2566 199,900 บาท
17 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566 199,900 บาท
6 เมษายน 2566 - 16 เมษายน 2566 219,900 บาท