รหัสทัวร์ : FTT2302

ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน


เบตง เยือนทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

       ชมวิวที่จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ สตรีทอาร์ทเบตง
ปีนัง เมืองไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก  ชมวัดไทย วัดพม่า

       เช็คอินสตรีทอาร์ทปีนัง หมู่บ้านประมง CHEW JETTY ไหว้พระขอพรที่วัดเก็กลกสี่


ต.ค 65 - ธ.ค 65
10 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 8,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
8 ตุลาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565 9,999 บาท
13 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565 11,999 บาท
22 ตุลาคม 2565 - 24 ตุลาคม 2565 11,999 บาท
29 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 9,999 บาท
5 พฤศจิกายน 2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 9,999 บาท
12 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 8,999 บาท
19 พฤศจิกายน 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 8,999 บาท
26 พฤศจิกายน 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565 8,999 บาท
17 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565 9,999 บาท
23 ธันวาคม 2565 - 25 ธันวาคม 2565 9,999 บาท