รหัสทัวร์ : FTT2279

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์...KOREA ชุนชอน ยงอิน โซล 5 วัน 3 คืน


เยือนเกาะนามิ

สุดมันส์ ที่ Everland

ช้อปปิ้งเมียงดง


ต.ค 65 - พ.ย 65
9 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 20,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
4 ตุลาคม 2565 - 8 ตุลาคม 2565 20,999 บาท
8 ตุลาคม 2565 - 12 ตุลาคม 2565 21,999 บาท
11 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565 24,999 บาท
15 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565 22,999 บาท
18 ตุลาคม 2565 - 22 ตุลาคม 2565 22,999 บาท
22 ตุลาคม 2565 - 26 ตุลาคม 2565 24,999 บาท
8 พฤศจิกายน 2565 - 12 พฤศจิกายน 2565 21,999 บาท
15 พฤศจิกายน 2565 - 19 พฤศจิกายน 2565 21,999 บาท
22 พฤศจิกายน 2565 - 26 พฤศจิกายน 2565 21,999 บาท