รหัสทัวร์ : FTT2242

ทัวร์ลาว อุดรฯ.-ลาว น่าฮักหลาย 3วัน 2คืน


ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง

พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี 

บลูลากูน – สะพานแขวนสีฟ้า

ถ้ำนางฟ้า – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว


ต.ค 65 - ม.ค 66
41 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 12,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
4 ตุลาคม 2565 - 6 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
7 ตุลาคม 2565 - 9 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
8 ตุลาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
11 ตุลาคม 2565 - 13 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
13 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
14 ตุลาคม 2565 - 16 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
15 ตุลาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
18 ตุลาคม 2565 - 20 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
21 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
22 ตุลาคม 2565 - 24 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
25 ตุลาคม 2565 - 27 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
28 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
1 พฤศจิกายน 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
4 พฤศจิกายน 2565 - 6 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
5 พฤศจิกายน 2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
8 พฤศจิกายน 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
11 พฤศจิกายน 2565 - 13 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
12 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
15 พฤศจิกายน 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
18 พฤศจิกายน 2565 - 20 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
19 พฤศจิกายน 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
22 พฤศจิกายน 2565 - 24 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
25 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
26 พฤศจิกายน 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565 12,999 บาท
29 พฤศจิกายน 2565 - 1 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
2 ธันวาคม 2565 - 4 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
3 ธันวาคม 2565 - 5 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
4 ธันวาคม 2565 - 6 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
6 ธันวาคม 2565 - 8 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
9 ธันวาคม 2565 - 11 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
10 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
13 ธันวาคม 2565 - 15 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
17 ธันวาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
18 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
20 ธันวาคม 2565 - 22 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
23 ธันวาคม 2565 - 25 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
24 ธันวาคม 2565 - 26 ธันวาคม 2565 12,999 บาท
27 ธันวาคม 2565 - 29 ธันวาคม 765 12,999 บาท
30 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 15,999 บาท
31 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 15,999 บาท
1 มกราคม 2566 - 3 มกราคม 2566 14,999 บาท