รหัสทัวร์ : FTT2236

ทัวร์ลาว อุดรฯ.-ลาว ข้อยฮักเจ้า 4วัน 3คืน


วัดศรีเมือง  – ประตูชัย – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง

พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี

ล่องเรือชมแม่น้ำซอง – บลูลากูน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว


ต.ค 65 - ม.ค 66
39 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
6 ตุลาคม 2565 - 9 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
7 ตุลาคม 2565 - 10 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
12 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565 16,999 บาท
13 ตุลาคม 2565 - 16 ตุลาคม 2565 16,999 บาท
14 ตุลาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
19 ตุลาคม 2565 - 22 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
20 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
21 ตุลาคม 2565 - 24 ตุลาคม 2565 16,999 บาท
22 ตุลาคม 2565 - 25 ตุลาคม 2565 16,999 บาท
25 ตุลาคม 2565 - 8 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
26 ตุลาคม 2565 - 29 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
27 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
28 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 14,999 บาท
2 พฤศจิกายน 2565 - 5 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
4 พฤศจิกายน 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
9 พฤศจิกายน 2565 - 12 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
10 พฤศจิกายน 2565 - 13 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
11 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
16 พฤศจิกายน 2565 - 19 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
17 พฤศจิกายน 2565 - 20 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
23 พฤศจิกายน 2565 - 26 พฤศจิกายน 2565 14,999 บาท
30 พฤศจิกายน 2565 - 3 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
1 ธันวาคม 2565 - 11 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
1 ธันวาคม 2565 - 4 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
2 ธันวาคม 2565 - 5 ธันวาคม 2565 16,999 บาท
3 ธันวาคม 2565 - 6 ธันวาคม 2565 16,999 บาท
7 ธันวาคม 2565 - 10 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
8 ธันวาคม 2565 - 11 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
9 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565 16,999 บาท
10 ธันวาคม 2565 - 13 ธันวาคม 2565 16,999 บาท
14 ธันวาคม 2565 - 17 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
15 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
21 ธันวาคม 2565 - 24 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
22 ธันวาคม 2565 - 25 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
23 ธันวาคม 2565 - 26 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
28 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 14,999 บาท
29 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 17,999 บาท
30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 17,999 บาท
31 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 17,999 บาท