รหัสทัวร์ : FTT2107

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE โอ้โหวว โก้จริงๆ 3วัน 2คืน


เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX

GARDEN BY THE BAY 

อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – THE JEWEL CHANGI


ส.ค 65 - ต.ค 65
12 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 11,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
19 สิงหาคม 2565 - 21 สิงหาคม 2565 11,999 บาท
28 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565 11,999 บาท
2 กันยายน 2565 - 4 กันยายน 2565 11,999 บาท
16 กันยายน 2565 - 18 กันยายน 2565 11,999 บาท
24 กันยายน 2565 - 26 กันยายน 2565 11,999 บาท
7 ตุลาคม 2565 - 9 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
9 ตุลาคม 2565 - 11 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
13 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
14 ตุลาคม 2565 - 16 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
16 ตุลาคม 2565 - 18 ตุลาคม 2565 11,999 บาท
21 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565 12,999 บาท
23 ตุลาคม 2565 - 25 ตุลาคม 2565 12,999 บาท