รหัสทัวร์ : FTT2085

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน


นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์

ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม

นั่งเรือกระด้ง Hoi an

พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์

เล่นรถรางชมวิว บาน่าฮิลล์

ฟรีประกันโควิด

ฟรี Wifi On Bus


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 9,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา