รหัสทัวร์ : FTT2080

Package ทัวร์ตุรกี เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เลือกวันเดินทางได้ ม.ค.-มี.ค. 65


เดินทางกับเราดียังงัย
- คณะสามารถกำหนดไซค์กรุ๊ป และเลือกสายการบินได้เอง
- ทัวร์รวมค่าตั๋วไป-กลับกรุงเทพฯ
- ค่าตั๋วภายในประเทศ 1 เที่ยว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
- ทัวร์รวมค่าทริปทั้งหมดเรียบร้อย ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม
- ทัวร์รวมค่า RT-PCR ก่อนกลับไทย 48 ชั่วโมง

สำคัญการเดินทางเข้าประเทศตุรกี ณ วันนี้ไม่ต้องใช้ผลตรวจ สามารถบินเข้าได้เหมือนปกติและยังฟรีวีซ่าเหมือนเดิม รถประอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับและไกด์รอรับที่ตุรกี


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 62,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา