รหัสทัวร์ : FTT2063

กระบี่ 4 เกาะ หลงเสน่ห์อันดามัน 3วัน 2คืน


สระมรกต – บ่อน้ำผุด – น้ำตกร้อน – ลานปูดำ  ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า    

ดำน้ำ 4 เกาะ ชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ  หาดถ้ำพระนาง

บ้านต้นไม้ คาเฟ่– วัดถ้ำเสือ


มี.ค 64 - ม.ย 64
15 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 7,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
6 มีนาคม 2564 - 8 มีนาคม 2564 8,999 บาท
9 มีนาคม 2564 - 11 มีนาคม 2564 7,999 บาท
14 มีนาคม 2564 - 16 มีนาคม 2564 7,999 บาท
16 มีนาคม 2564 - 18 มีนาคม 2564 7,999 บาท
18 มีนาคม 2564 - 20 มีนาคม 2564 7,999 บาท
21 มีนาคม 2564 - 23 มีนาคม 2564 7,999 บาท
24 มีนาคม 2564 - 26 มีนาคม 2564 7,999 บาท
26 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564 8,999 บาท
4 เมษายน 2564 - 6 เมษายน 2564 9,999 บาท
8 เมษายน 2564 - 10 เมษายน 2564 7,999 บาท
18 เมษายน 2564 - 20 เมษายน 2564 7,999 บาท
21 เมษายน 2564 - 23 เมษายน 2564 7,999 บาท
24 เมษายน 2564 - 26 เมษายน 2564 8,999 บาท
25 เมษายน 2564 - 27 เมษายน 2564 7,999 บาท
27 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2564 7,999 บาท