รหัสทัวร์ : FTT2058

นครศรี ฯ- สุราษฎร์ธานี ล่องใต้ แลเมืองคอน 4 วัน 2 คืน


วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ลอยฟ้า – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ 

เขื่อนรัชชประภา  – ตลาดศาลเจ้า  

วัดพระบรมธาตุไชยา - ร้านของฝาก 


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 4,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา