รหัสทัวร์ : FTT2057

เชียงใหม่ จ๋า ฮักเจ้าเน้อ... 4D2N


ดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคำ – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้ำพุร้อนสันกำแพง

ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์-ONE NIMMAN

ตลาดวโรรส – พระธาตุลำปางหลวง


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 4,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา