รหัสทัวร์ : FTT2053

เสริมมงคล ยลสเน่ห์ เมืองคอน ไหว้ไอ้ไข่


นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ 

วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วัดมหาธาตุ 

วัดพระบรมธาตุไชยา 

ร้านขายของฝาก 


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 3,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา