รหัสทัวร์ : FTT2047

เสริมบุญ รับทรัพย์ - อุดรฯ - หนองคาย 3 วัน 1 คืน


ดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชมSKY WALK – ตลาดท่าเสด็จ– ศาลาแก้วกู่


ก.ย 63 - ธ.ค 63
8 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 3,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
28 กันยายน 2563 - 2 ตุลาคม 2563 3,999 บาท
9 ตุลาคม 2563 - 11 ตุลาคม 2563 3,999 บาท
17 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563 3,999 บาท
23 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563 3,999 บาท
6 พฤศจิกายน 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563 3,999 บาท
14 พฤศจิกายน 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563 3,999 บาท
21 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563 3,999 บาท
5 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563 3,999 บาท