รหัสทัวร์ : FTT2044

ทัวร์เชียงใหม่ แอ่วฟิน ม่วนใจ๋ 4D2N


วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคำ – ร้านเอสเค เลเธอร์

น้ำพุร้อนสันกำแพง – ถนนคนเดินวัวลาย

ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระสิงห์ – ถนนคนเดินท่าแพ


ต.ค 63 - ธ.ค 63
6 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 4,399 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
2 ตุลาคม 2563 - 5 ตุลาคม 2563 4,399 บาท
9 ตุลาคม 2563 - 12 ตุลาคม 2563 4,399 บาท
23 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563 4,399 บาท
6 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563 4,399 บาท
20 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563 4,399 บาท
4 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563 4,399 บาท