รหัสทัวร์ : FTT2043

ยลเสน่ห์ปักษ์ใต้ นครศรีฯ 2D1N


วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ 

วัดพระธาตุ – วัดนางพระยา – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีว


ต.ค 63 - ธ.ค 63
13 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 4,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
12 ตุลาคม 2563 - 13 ตุลาคม 2563 4,999 บาท
24 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563 5,999 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
4 พฤศจิกายน 2563 - 5 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
8 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
15 พฤศจิกายน 2563 - 16 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
18 พฤศจิกายน 2563 - 19 พฤศจิกายน 2563 1,999 บาท
22 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
29 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
6 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563 5,999 บาท
12 ธันวาคม 2563 - 13 ธันวาคม 2563 5,999 บาท
12 ธันวาคม 2563 - 13 ธันวาคม 2563 4,999 บาท
20 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563 4,999 บาท