รหัสทัวร์ : FTT2042

กระซิบรัก ฝากใจไว้ที่น่าน – ปัว 4D2N


วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน

อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์  ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต

วัดศรีมงคล – วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย 


ต.ค 63 - ธ.ค 63
6 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 4,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
2 ตุลาคม 2563 - 5 ตุลาคม 2563 4,999 บาท
10 ตุลาคม 2563 - 13 ตุลาคม 2563 4,999 บาท
22 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563 4,999 บาท
6 พฤศจิกายน 2563 - 9 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
20 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563 4,999 บาท
4 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563 4,999 บาท