รหัสทัวร์ : FTT2041

นครศรี ไปมั้ยพี้บ๊าวว 3D1N


วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วัดมหาธาตุ

วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านขายของฝาก


ต.ค 63 - ธ.ค 63
6 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 3,199 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
2 ตุลาคม 2563 - 4 ตุลาคม 2563 3,199 บาท
10 ตุลาคม 2563 - 12 ตุลาคม 2563 3,199 บาท
23 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563 3,199 บาท
6 พฤศจิกายน 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563 3,199 บาท
20 พฤศจิกายน 2563 - 22 พฤศจิกายน 2563 3,199 บาท
5 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563 3,199 บาท