รหัสทัวร์ : FTT2040

เชียงใหม่ - แม่กำปอง ม่วนแต๊ๆ .. แอ่วกันเต๊อะ 3D2N


วัดพระธาตุดอยคำ – วัดต้นเกว๋น – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ศูนย์อุตสาหกรรมทำบ่อสร้างสันกำแพง 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ - แม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ – THE GIANT CHIANGMAI – ONE NIMMAN

วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวง – แวะซื้อของฝาก


ต.ค 63 - ธ.ค 63
18 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 4,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
3 ตุลาคม 2563 - 5 ตุลาคม 2563 6,999 บาท
8 ตุลาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2563 5,999 บาท
12 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม 2563 6,999 บาท
16 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563 6,999 บาท
21 ตุลาคม 2563 - 23 ตุลาคม 2563 5,999 บาท
24 ตุลาคม 2563 - 26 ตุลาคม 2563 7,999 บาท
26 ตุลาคม 2563 - 28 ตุลาคม 2563 5,999 บาท
1 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563 6,999 บาท
8 พฤศจิกายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563 5,999 บาท
17 พฤศจิกายน 2563 - 19 พฤศจิกายน 2563 5,999 บาท
24 พฤศจิกายน 2563 - 26 พฤศจิกายน 2563 5,999 บาท
29 พฤศจิกายน 2563 - 1 ธันวาคม 2563 5,999 บาท
1 ธันวาคม 2563 - 3 ธันวาคม 2563 5,999 บาท
6 ธันวาคม 2563 - 8 ธันวาคม 2563 7,999 บาท
10 ธันวาคม 2563 - 12 ธันวาคม 2563 7,999 บาท
13 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 6,999 บาท
17 ธันวาคม 2563 - 19 ธันวาคม 2563 6,999 บาท
20 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563 6,999 บาท