รหัสทัวร์ : FTT2039

เสริมโชค หนุนทรัพย์ สุขใจ อุดรฯ หนองคาย 3 วัน 2 คืน


วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชม SKY WALK 

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก้วกู่ – ตลาดท่าเสด็จ

วัดพระธาตุบังพวน – หนองประจักษ์

วัดศิริสุทโธ หรือ วัดคำชะโนด – หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมู่บ้านนาข่า


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 4,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา