รหัสทัวร์ : FTT2021

เที่ยวเมืองคอน...นครเมืองชิค นครศรีธรรมราช 4วัน 2คืน


สะพานไม้อ่าวเตล็ด – แกรนด์แคนยอน – อุโมงค์ต้นยาง

วัดเจดีย์ ไหว้ไอ้ไข่ – เมืองนคร – ศาลหลักเมือง

วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช

หลาดหน้าพระธาตุ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 3,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา