รหัสทัวร์ : FTT2020

กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ น่าน 4วัน 2คืน


วัดพระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี 

วัดภูมินทร์ – ศาลหลักเมือง – วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน  

บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน 

จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 – อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต

วัดพระธาตุช่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 3,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา