รหัสทัวร์ : FTT2005

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI ลิงแก้มแดง 5D3N


เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้

ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น – อิออน มอลล์ – ชมงานประดับไฟ  YAMANAKAKO ART ILLUMINATION

(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)

ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปิ้งย่านซากาเอะ


ธ.ค 63 - ม.ค 64
15 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 24,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
1 ธันวาคม 2563 - 5 ธันวาคม 2563 24,899 บาท
2 ธันวาคม 2563 - 6 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
3 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
6 ธันวาคม 2563 - 10 ธันวาคม 2563 26,899 บาท
10 ธันวาคม 2563 - 14 ธันวาคม 2563 24,899 บาท
11 ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 24,899 บาท
16 ธันวาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563 24,899 บาท
17 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563 24,899 บาท
18 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563 24,899 บาท
19 ธันวาคม 2563 - 23 ธันวาคม 2563 24,899 บาท
23 ธันวาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 25,899 บาท
24 ธันวาคม 2563 - 28 ธันวาคม 2563 25,899 บาท
28 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 35,899 บาท
29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 36,899 บาท
30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 36,899 บาท