รหัสทัวร์ : FTT2004

ทัวร์จอร์เจีย THE HEAVEN OF GEORGIA ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี 6D4N


เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี

ย่านเมืองเก่าทบิลิซี ป้อมนาริคาร่า - ถนนคนเดินชาเดอนี่

ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี 

มืองกอรี– พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิลิซี

THE CHRONICLE OF GEORGIA - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้

วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 33,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา